Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu vortumnus.pl

 1. Niniejszy dokument (nazywany dalej Regulaminem) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą, którym jest Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisowie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców oraz Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000190725, nr NIP 685-204-96-32, o kapitale zakładowym 7.778.200,- zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) w całości wpłaconym, a usługobiorcą korzystającym z tego portalu (dalej: Użytkownik).
 2. Korzystanie ze strony vortumnus.pl, nazywanej dalej Portalem, oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika strony. Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest do pobrania przez Użytkownika pod adresem Regulamin natomiast Polityka Prywatności dostępna jest po adresem Polityka prywatności
 3. Adresem mailowym do kontaktu z Usługodawcą jest info@vortumnus.pl
 4. Usługi Portalu świadczone są poprzez elektroniczny system teleinformatyczny, na który składa się hosting Portalu oraz urządzenie Użytkownika.
 5. Do prawidłowego wyświetlania Portalu, Użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie dokumentów hipertekstowych, obsługującej usługę sieciową WWW, język programowania PHP, JavaScript, HTML, CSS oraz akceptującej pliki typu cookies. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe wyświetlanie Portalu na urządzeniach niespełniających wspomnianych wcześniej specyfikacji.
 6. Pomimo tego, iż Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby działanie Portalu było poprawne na urządzeniach spełniających specyfikację wymienioną w punkcie 5., nie może on ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe jego funkcjonowanie na jakichkolwiek urządzeniach.
 7. W ramach Portalu, Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z ofertą Usługodawcy, a także kontaktować się z nim za pomocą formularzy kontaktowych oraz innych danych dostępnych na Portalu. 8. Treści zawarte na Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 8. Zabronione jest działanie na szkodę Portalu przez Użytkownika, w szczególności próbę wszelkiego rodzaju ataków hakerskich. Użytkownik ma zakaz używania na Portalu wirusów, botów, robaków, lub innych szkodliwych kodów komputerowych, programów czy plików.
 9. Materiały dostępne na serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich bez pisemnej zgody ich autora jest zabronione.
 10. Pomimo tego, iż Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne na Portalu były w pełni rzetelne, nie ponosi on odpowiedzialności za ich ewentualną niekompletność lub nieaktualność.
 11. Usługodawca nie gwarantuje dostępności Portalu przez cały czas. Zastrzega sobie również prawo do zaprzestania publikacji Portalu bez wcześniejszego zawiadomienia użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe na urządzeniu Użytkownika w wyniku korzystania z Portalu.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę spowodowaną jego działaniami na Portalu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika. Użytkownik obowiązuje się do okresowego sprawdzania, czy jest zaznajomiony z najnowszą wersją Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2022
 15. W przypadkach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.